Her følger programkomiteen opp vedtaket fra april 2019, og foreslår at Arbeiderpartiet:

Ikke skal gå inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet av Nordland VI, VII og Troms II og heller gå inn for utvikling av andre næringer i disse havområdene, herunder fiskerier, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser.

Skribenten

Odd Arne Sandberg. Leder, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

En biologisk evighetsmaskin

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er en biologisk evighetsmaskin. Den biologiske produksjonen her er helt avgjørende for Norge som fiskerinasjon. Å bevare dette økosystemet sikrer nasjonens største bidrag til landets matsikkerhet, og at vi fortsatt stolt kan bidra som leverandør av ren mat til verden.

Det vil alltid være en faktisk risiko for katastrofale forurensning knyttet til petroleumsvirksomhet. I tillegg er det uomtvistelig store problemer med den daglige virksomheten i forbindelse petroleumsaktivitet til havs. Skremmeeffekt av seismikkskyting, utslipp av giftige kjemikalier og ikke minst arealkonflikt med fiskere er forhold som umuliggjør sameksistens mellom oljeoljevirksomhet og fiskerier.

Lang prosess

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har i over ti år jobbet for en endelig politisk avgjørelse som sikrer våre viktigste havområdene status som varig petroleumsfrie.

Med Arbeiderpartiet på laget, er vi helt klart nærmere den dagen da vi endelig kan avslutte denne saken som har preget valgkamper og regjeringsforhandlinger i tiår.

Norge må produsere mer mat, vi må skape flere langsiktige arbeidsplasser og klimagassutslippene må ned. Med forslaget om å ikke konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja legger Arbeiderpartiet til rette for det som må være framtida for Norge.

Arbeiderpartiet er på rett spor. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja leverer daglig det Norge og verden trenger mest, nemlig førsteklasses mat høstet på den mest bærekraftige måten. Arbeiderpartiet er med dette med på det laget som skal sikre disse verdiene for kommende generasjoner. Det er Folkeaksjonen strålende fornøyd med.