De siste månedene har det vært en grundig diskusjon om trakassering og likestilling i fiskerinæringen.

Det at politikere og samfunnet rundt oss engasjerer seg i saken og har tydelige forventninger til oss, er en viktig del av den innsatsen vi må gjøre for å sikre større mangfold, bedre kjønnsbalanse og trygge arbeidsplasser - både på sjøen og på land.

Kåre Heggebø, leder Norges Fiskarlag. Foto: Lena Knutli
Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag. Foto: Norges Fiskarlag

Ingen næringer eller organisasjoner utvikler seg i et vakuum. Vi er en del av samfunnet rundt oss, og må tilpasse oss endrede normer og nye forventninger og krav. Alternativet er at vi sakte, men sikkert blir hektet av.

Derfor er det bra at fiskeri- og havministeren, kultur- og likestillingsministeren og en rekke stortingsrepresentanter og andre som bryr seg om fiskeri så tydelig har gitt beskjed om at fiskerinæringen må ta skikkelig tak i meldingene som har kommet fram om seksuell trakassering, mobbing og diskriminering i fiskerinæringen.

Vi må prioritere arbeidet med likestilling mye høyere. Heller ikke i fiskerinæringen skal alle skjæres over samme kam, men vi må erkjenne at vi har blitt hengende etter andre sektorer og at vi ikke på langt nær har hatt høy nok bevissthet og kunnskap.

Norges Fiskarlag har nå tatt initiativ til en rekke tiltak for å sikre systematisk forebygging, økt kompetanse, tydeliggjøring av ansvarslinjer og trygge varslingssystemer. Endringene må også omfatte vår egen organisasjon.

Vi ønsker flere stemmer i debatten om likestilling og trakassering i fiskerinæringen. Likestilling handler om å sikre like muligheter og at alle skal bli møtt med respekt. Verken kvinnelige fiskere, politikere eller andre som engasjerer seg, skal bli møtt med harselas og negative kommentarer.

Utsagn om at «Likestilling er et begrep uten innhold» slik som Per Roger Vikten fremsatte i Fiskeribladet 17. november, mener vi ikke er konstruktivt og bidrar kun til ytterligere polarisering i debatten.

Fiskarlaget tar avstand fra en slik debattform, og forventer at både medlemmer og andre som bryr seg om næringen tar del i debatten på en saklig og respektfull måte.

Fiskerinæringen har alle muligheter til å spille en enda viktigere rolle i årene framover. Det forutsetter at vi er i stand til å rekruttere og ta vare på både kvinner og menn. Vi må sikre et større mangfold og vi kan definitivt ikke skremme fra oss hverken politikere, varslere eller samfunnet rundt oss.