For et år siden la et utvalg, ledet av Magnar Pedersen, fram rapporten «Framtidens fiskerikontroll». Den overordna konklusjonen var at dagens fiskerikontroll er for dårlig, noe som igjen