Under Landsmøte til Sjømatbedriftene denne uken, fikk vi besøk av representant fra Økokrim. Tema var selvsagt deres trusselvurdering av 2022 og «fiskerikriminalitet som en av de største truslene mot velferdsstaten».

Helene Kristoffersen, fagsjef for fangstbasert industri, Sjømatbedriftene. Foto: Gudmund Lindbæk

Min oppfatning er enkelt og greit den at dette fastholdes, selv om man er nøye med å presisere at det er én av de største truslene.

Generalisering

Motargumentene mot slike utsagn er flere, blant annet er det få slike saker som er trukket for domstolene.