Det kan derfor være på sin plass å se nærmere på de utenrikspolitiske aspektene ved fiskeriene. Dette handler om store verdier. Den samlede verdien av de internasjonale fiskeriavtalene for 2019 er 55