På nytt kommer det nå dokumentasjon på at det er et misforhold mellom det som er eksportert av sjømat og det som er fanget og importert. Dette har vært vist for eksport av torsk. Denne gangen gjelder det for kongekrabben. Myndighetene må få gjort mer enn bare å vise til at de venter på bedre tider.

Løsningen myndighetene viser til på det som opplagt ser ut som en vel organisert svindel med fangst og eksport av sjømat, er å få digitale systemer som kan avsløre slikt.