På nytt kommer det nå dokumentasjon på at det er et misforhold mellom det som er eksportert av sjømat og det som er fanget og importert. Dette har vært vist for eksport av torsk. Denne gangen gjelder det for kongekrabben. Myndighetene må