Norge er helt avhengig av sterke forsknings- og forvaltningsmiljøer, som samarbeider godt, både nord og sør i landet. I 120 år har Fiskeridirektoratet