15. oktober 1900 regnes som den dagen da Norge etablerte en fiskeriforvaltning. Med vitenskapsmannen Johan Hjort, byråkraten Jens O. Dahl og fiskerikyndige Gabriel Westergaard som medlemmer ble den nye fiskeriadministrasjonen etablert i Bergen for nøyaktig 120 år siden.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (Høyre). Foto: Bent-Are Jensen

Fiskeridirektoratets historie kan grovt sett deles i tre deler. Første del handler om forskning og fiskeforsøk. Andre del handler om næringsutvikling og om å bygge landet etter andre verdenskrigen, mens tredje del handler om forvaltning, kontroll og næringsutvikling.

Direktoratet har spilt en nøkkelrolle i Norges utvikling som en av verdens ledende sjømatnasjoner. Det gjenspeiles også i direktoratets samfunnsoppdrag, som er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av de marine ressursene og de marine miljøet.

Det viktige arbeidet direktoratet gjør med forvaltning og kontroll av de levende marine ressursene og oppdrettsnæringen bidrar til at vi kan høste av havet i et evig perspektiv. Og direktoratets arbeid med næringsutvikling styrker hele næringa og åpner for nye muligheter.

Vi skal fortsatt leve av havet i fremtida. Derfor satser regjeringa på forskning og innovasjon i neste års statsbudsjett. Bedre overvåkning av kysten og mer kunnskap om livet i havet legger til rette for en bærekraftig vekst i havnæringene. Satsingen på strengere ressurskontroll og mer forskning bidrar til flere arbeidsplasser langs kysten og vekst i den blå økonomien. Det skal Fiskeridirektoratet bidra til også i fremtiden.

Jeg vil både gratulere og takke Fiskeridirektoratet for den gode og viktige jobben de har gjort gjennom 120 år!