Fiskeribladet har publisert en serie artikler om rekebestandene og utslipp av legemidler mot lakselus. Fiskeribladet har slått saken stort