Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen presiserte denne uken at områder satt av til havvind i praksis vil stenge all fiskeriaktivitet ute. Med alle de planene som er på gang i Nordsjøen kan det bli katastrofalt for fisket etter tobis og andre fiskeslag. At direktoratet presiserer dette, bør være et signal til politikerne om at havvind-områdene må nedskaleres. Alternativt går næringen en tøff tid i møte.

For å få plass til alle vindmøllene vil regjeringen åpne områder på fem til seks ganger størrelsen i det allerede åpnede området Sørlige Nordsjø 2. Havvind vil da kunne legge beslag på om lag én prosent av norske havområder. Det nye målet vil kunne føre til utbygging av om lag 1500 vindturbiner til havs.

Myndighetene har på bakgrunn av dette satt ned en arbeidsgruppe, som skal se på mulige nye områder. Mye tyder på at både havvind-bransjen, og denne nye arbeidsgruppen, vil peke på områder i Nordsjøen, og spesielt lengst sør. De potensielle nye områdene skal legges frem til vurdering neste vår.

Når politikerne blir gjort oppmerksom på at arealer til havvind stenger all fiskeriaktivitet ute, må det få konsekvenser for størrelsen på områdene som skal bygges ut. Det har nemlig lenge vært signalisert at det vil være vanskelig å fiske rundt vindmøllene. Dersom det ikke blir mulig å fiske i det hele tatt, settes saken i et annet perspektiv. Dette er også nytt for aktørene i fiskerinæringen.

Samtidig er det svært problematisk at områder blir pekt ut før Havforskningsinstituttet har kommet sine vurderinger rundt mulig sameksistens. Forskerne har fått offentlig støtte til å kartlegge effekter og konsekvenser av etablering av havvind for norsk fiskerinæring. Før dette arbeidet er ferdig blir det helt feil å konkludere hvilke områder som skal beslaglegges. Dette er også noe Bakke-Jensen må ta med seg inn i arbeidsgruppen.

Ingen Høyesterett-sak

Ikke overraskende stoppet oppdretterens kamp mot trafikklysordningen i lagmannsretten. De 25 vestlandsoppdretterne som hadde gått til sak mot det kollektive røde lyset på Vestlandet, fikk dermed ikke gehør for sine krav. Avgjørelsen burde ikke komme overraskende på noen, ei heller de 25 oppdretterne. Næringen må etter hvert innse at også den må reguleres. Bransjen er blitt voksen, og da strammes kravene. Oppdretterne har brukt millioner av kroner på advokater, penger de heller burde brukt på tiltak som hadde endret lyset fra rødt til grønt.