Seismikkaktiviteten foregår på høygir i Nordsjøen denne sommeren, og nok en gang er det fiskerne som må vike i kampen om arealer, ressurser og behov. At fiskerne overkjøres, overrasker nok ikke næringsutøverne, men forteller oss noe om hva framtiden bringer når de samme områdene skal bygges ut til havvind. Vi frykter nordsjøfiskerne går noen svært tøffe år i møte.

Akkurat nå pågår det ni seismikkundersøkelser i Nordsjøen, fra Knarr-feltet i nordlige deler av Nordsjøen, til Valhall i sør på Allebanken. I åtte av disse områdene vil det kunne pågå fiske etter nordsjøsild samtidig med at det skytes seismikk. Fiskeridirektoratet har også fryktet at 2022 ville blir et år med høyere konfliktrisiko mellom fiskeri og seismikk enn det vi har hatt på lang tid.

Seismikk foregår med andre ord midt i høysesongen for nordsjøsildfisket. Fiskerne mener de presses bort fra fiskefeltene, og at fisken skytes bort fra områdene slik at det knapt er fisk å få. Fiskerne frykter dette igjen vil gå utover konsumindustrien i Norge.

Oljeaktørene har vært fullstendig klar over faren for denne konflikten. Oljemyndighetene har fått innspill om at skytingen foregår nettopp mens det viktige nordsjøsildfisket skjer. Likevel velger de å ture fram, og fiskerne overkjøres nok en gang. Det er illevarslende.

Bråket rundt seismikk er ikke noe nytt, men de senere årene har konfliktnivået blitt redusert på grunn av generell redusert aktivitet. Det er ingen som forventer at det ikke skal skytes seismikk, men dette burde vært gjort utenfor de viktigste fiskesesongene.

Norsk olje og gass bruker etterslep etter koronapandemien som årsak til den økte aktiviteten, men sier samtidig at energikrisen i Europa med rekordhøye energipriser har bidratt til økt aktivitet. Et underlig argument, når vi samtidig vet Europa primært trenger fornybar kraft framfor fossil energi.

Dersom energikrisen i Europa øker aktiviteten på et så begrenset felt som seismikk, er det ikke vanskelig å fastslå at fiskerinæringen vil stå framfor store arealkonflikter når de nye havvindprosjektene begynner å ta form. Oljemyndighetenes overkjøring av fiskerne denne sommeren er derfor et kraftig signal på hva som egentlig betyr noe for norske myndigheter.