Det er ikke overraskende at det kommer reaksjoner på forslaget om å dele Fiskeridirektoratet. Forslaget har