Økokrims påstander om at det foregår omfattende kriminalitet og underrapportering av fisk i sjømatnæringen, har skapt furore. Fiskerne føler seg uthengt, mens Norfra-direktør Steinar Eliassen mener fiskerne må slutte å lukke øynene for ulovlighetene. Økokrims vurderinger bør møtes med et åpent sinn. Partene må ikke gå i skyttergravene, slik Økokrim-sjefen advarer mot. Det løser ingen problemer.

Påstandene om fiskekriminalitet, underrapportering, svartfiske og dumping av fisk er ikke noe nytt i norsk fiskerinæring. Ryktene om dette har gått i årevis, men hittil er svært lite konkret avdekket. Det er derfor ganske oppsiktsvekkende at Økokrim går så hardt ut mot næringen nå – uten å vise til konkrete eksempler.

Økokrim konkluderer med at fiskerikriminalitet er en trussel mot velferdsstaten, ved at store verdier unndras fellesskapet. Dette skjer ifølge politiet gjennom systematisk under- og feilrapportering av fangst, sosial dumping og svartsalg. I trusselvurderingen beskriver de også metodene de mener blir brukt.

Leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, avviser påstandene. Han mener konklusjonene er en total feilslutning. Han mener politiinstansen beskriver mafiatilstander i næringen, noe Heggebø ikke kjenner seg igjen i. Fiskarlagslederen er ikke nådig i kritikken av Økokrim, og trusselvurderingen deres.

Samtidig går altså Steinar Eliassen knallhardt ut mot Heggebø. Han mener fiskerne må slutte å avvise enhver kritikk. Det er altfor mange eksempler på det motsatte, mener han og understreker at aktørene må erkjenne problemene før det skal skje en endring. Vi er enig med Eliassen, og finner det underlig at Heggebø er så totalt avvisende til påstandene.

Økokrims trusselvurdering er såpass alvorlig at ingen i næringen bør kimse av dem. Vi forventer derfor at alle parter i næringen møter en slik kritikk med en åpen og lyttende holdning. Mye tyder på at det foregår ulovligheter også i denne næringen, som ikke tåler dagens lys. Det har også flere tidligere saker de siste årene vist. Vi oppfordrer derfor lederne av de store sjømatorganisasjonene til å våge å ta debatten med et langt mer nysgjerrig og åpent sinn enn det de hittil har gjort.