Det er med stor sorg vi mottok budskapet om Reidar Nilsens forlis utenfor Gamvik. Den tidligere fiskarlagslederen vil bli husket som en av de mest markante lederne i Norges Fiskarlag, og det er dypt tragisk hvordan han sammen med sin sønn Remi Andre (43) gikk bort på sjøen. En samlet norsk fiskerinæring har mye å takke Nilsen for.

Reidar Nilsen (74) var sammen med sin sønn på veg fra hjemstedet Hasvik for å fiske etter kongekrabbe i Tanafjorden, da fartøyet søndag morgen ble meldt savnet. «Peik» ble etter hvert funnet på land, og Remi Andre ble søndag ettermiddag funnet omkommet. Reidar Nilsen er fremdeles savnet.

Han Reidar, som vi alltid kalte han i Fiskeribladet, ledet Norges Fiskarlag i 12 år, og var en samlende person både i næringen og i laget. Han sto alltid opp for fiskernes interesser, og også etter hans avgang som leder var han en ivrig samfunnsdebattant.

Når Reidar uttalte seg om fiskeri- og andre samfunnsspørsmål, lyttet både vi og samfunnet generelt. Blant annet var han en ivrig forkjemper for strukturering i flåten, noe han også mente den minste flåten burde få lov til. Hans tydelige standpunkter har vært med på å forme den næringen vi har i dag.

Reidar vil også bli husket som en svært frittalende person. Han snakket der andre tiet. Det medførte at det ofte blåste rundt ham, noe som også var tilfellet på det siste landsmøtet i Fiskarlaget. Heller ikke som lokalpolitiker i Arbeiderpartiet lot han være å tale makten midt i mot.

Reidar var med andre ord aldri redd for å ta upopulære standpunkt, selv om det resulterte i bråk. Blant annet var han tydelig i spørsmålet rundt oljeboring i nord, der han tok et standpunkt som ikke var like populært i resten av næringen. Han så hva oljenæringen skapte av verdier for samfunnet, og jobbet for sameksistens også nær fiskefeltene.

Vi i Fiskeribladet vil huske Reidar som den varme personen han var. Selv om vi skrev kritisk om hans synspunkter og meninger, skilte han alltid mellom person og sak, og var alltid like hyggelig å diskutere med. Vi vil derfor huske Reidar som den varme samfunnsbygger og debattanten han var. Takk for innsatsen, Reidar!