Sjømat Norge ønsker at utenlandske fiskeindustriarbeidere settes i karantene på hoteller, i stedet for lokalt ved industribedriftene langs kysten. Forslaget er fornuftig, og vil også kunne sikre norske hotellarbeidsplasser. Samtidig er det underlig at det ikke gjøres mer for at norske arbeidstagere skal arbeide i fiskeindustrien.

Regjeringen har innført nye og strengere tiltak for utenlandske arbeidere. Tidligere i år kunne arbeidere fra røde land gå rett i arbeid i Norge, uten å være i karantene.