Regjeringen strammer inn i reglene for utenlandske fisketurister, og det vil ikke lenger være mulig å ta med seg fisk ut av landet mer enn to ganger per kalenderår. Også mengden fisk som kan tas med, reduseres. Innstramningen er helt på sin plass, og