Konflikten rundt Repparfjorden og gruvedumping i norske fjorder tok en ny dreining denne uken da en forsker ved Norce påpekte at vi trenger mer kunnskap om fjordene våre, for å vurdere blant annet hva gruveavfall, klimaendringer og annet utslipp betyr for livet i fjordene våre. Vurderingene som gjøres er helt på sin plass, og det er underlig at havnasjonen Norge ikke vet mer om miljøet i fjordene våre.

Seniorforsker Tarje I. Wanvik påpekte i en kronikk i Fiskeribladet at kunnskapsmangelen er stor, og at klimaendringer og menneskelig aktivitet langs norske fjorder utgjør et stadig større press på vårt sårbare økosystem.