Venstre liker å framstille seg som et miljøparti. Nå har de sjansen til å vise at de virkelig mener det, og stoppe planlagt giftutslipp med sjødeponi i Førdefjorden. Kampen for å redde en ren og frisk fjord fra planlagt utslipp