Venstre liker å framstille seg som et miljøparti. Nå har de sjansen til å vise at de virkelig mener det, og stoppe planlagt giftutslipp med sjødeponi i Førdefjorden.

Kampen for å redde en ren og frisk fjord fra planlagt utslipp har pågått i mange år. Den har ikke stått mellom miljømyndigheter og utbygger, men mellom utbyggerinteresser og miljøinteresser. Faginstanser som Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har helt fra starten advart mot omstridt sjødeponi og utslipp av giftige kjemikalier, men er blitt overkjørt av departement og regjering.