Kampen for å hindre olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) er ikke vunnet før vi får et varig vern av området, mener både Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Norges Fiskarlag og miljøvernorganisasjonene.

Ingenting tyder på at et nytt storting vil gå inn for å åpne for en slik utvinning, men varig vern ville vært bedre enn at et nytt sannsynlig stortingsflertall ikke vil åpne for slik virksomhet.

Et nytt stortingsflertall vil trolig bli dominert av Arbeiderpartiet og Senterpartiet (Sp). Begge disse har programformuleringer som setter stopper for utvinning av olje- og gass i LoVeSe i dag.

I Arbeiderpartiets program er dette formulert som at de ikke vil gå inn for konsekvensutredning, mens Sp sier at de ikke vil åpne for olje- og gassvirksomhet i LoVeSe. Noe Sp sier de heller ikke vil i Møreblokkene eller i nærheten av iskanten.

Slike formuleringer er ikke det samme som et varig vern av disse områdene, som burde vært det politiske budskapet i den verden vi lever i nå.

Når ledende politiske talspersoner i verden, som USAs klimautsending John Kerry, kan si at verden ikke lenger trenger nye investeringer i utvinning av olje og gass, er dette noe også norske politikere bør lytte til.

Et nei til konsekvensutredning av LoVeSe satt langt inne for Arbeiderpartiet, men ble presset frem av et aktivt ungdomsparti, AUF, på landsmøtet i 2019. Det viser at den unge generasjonen ser sin fremtid mer truet av en klimakrise, enn av et mulig tap av arbeidsplasser i en oljeindustri i solnedgang.

LoVeSe har vært det viktigste symbolet for motstanden mot en rå utnyttelse av naturressurser her til lands. Åpner Norge for utvinning av olje og gass i dette området, vil det lille som er igjen av troverdighet knyttet til norsk klimapolitikk, forsvinne for godt.

Norge forsøker å fremstille seg selv som ledende i bevaring av miljø og klima, men presses nå av langt mer inngripende miljøtiltak vedtatt av EU.

Et EU som i sin klima- og energipolitikk har satt et mål om en minst 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030, som en milepæl på EUs vei mot netto nullutslipp i 2050. Det er denne virkeligheten som Norge må ta inn over seg.

Der varig vern av LoVeSe vil være et viktig signal å sende for å bli trodd på at vi virkelig tar bærekraft og klima på alvor.