Hvordan ser framtidens fiskebåter ut? Er det bare spørsmål om endring av drivstoff, eller kan vi også se for oss at mer og mer av driften om bord overlates til datastyrte maskiner?

Disse spørsmålene må alle redere som skal bygge nytt ta stilling til. Skal båten seile på vind omgjort til elektrisitet, drives framover på ammoniakk eller hydrogen? Naturgass? Ofte er det snakk om en kombinasjon av flere typer drivstoff, der den gode gamle, og etter hvert også mindre utslippstunge dieselen, fremdeles er helt nødvendig.