Kontrollmyndighetene har brukt sommeren på å kontrollere bruk og fiskeutstyr på kysten, og det viser seg at svært mange av landets fritidsfiskere opererer på kant med loven. Både garntype og skalldyrteinene som brukes er ulovlige, og av de kontrollerte fikk 80 prosent skriftlig advarsel eller beslag som medfører politianmeldelse. Dette viser at økt kontroll av den denne gruppen er viktig, men vi spør oss også om offentlige myndigheter er flinke nok til å informere om nye regler.

Kystvakten, Fiskeridirektoratet, Statens naturoppsyn og politiet har jaktet ulovlig fiskefangstutstyr i Sunnhordland. Til sammen beslagla de 348 fiskeredskaper. Det vil si at omtrent bare ett av seks kontrollerte redskap var i samsvar med regelverket, noe som forteller om lovløsheten som preger aktiviteten til mange av landets fritidsfiskere.

Fiskeridirektoratet betegner situasjonen som deprimerende, ikke minst siden mange av de ulovlige redskapene normalt sett også går tapt i havet. Bruk av galt redskap kan dermed føre til at tapte teiner fortsetter å fiske, som igjen går utover fiske- og skalldyrbestandene. Blant annet gjelder det mange teiner som har feil størrelse på fluktåpningen.

Denne type kontroller og dårlige nyheter begynner dessverre å bli dagligdags. Omtrent hver sommer avdekker myndighetene lovbrudd på lovbrudd, noe som forteller at hverken fritidsfiskerne eller offentlige myndigheter tar problemene alvorlig nok.

Vi tror nemlig bruk av ulovlig redskap vel så mye skyldes dårlig informasjon til brukerne, som sløve og kriminelle fritidsfiskere. Vi spør oss derfor om ikke den forebyggende informasjonen rett og slett har vært for dårlig fra fiskerimyndighetenes side. Feil bruk av redskap kan like godt skyldes uvitenhet.

Dessverre tror vi også de dårlige nyhetene er ødeleggende for omdømmet til den profesjonelle delen av bransjen. Kjeltringstempelet til fiskerimyndighetene smitter lett over også på de lovlydige. Det kan illustreres i rekefiskeren Roar Fredriksen i Narvik som daglig føler på kjeltringstempelet. Det bør også få myndighetene til å ta informasjonen på alvor.

Det er selvsagt viktig å fortsette med kontrollene av fritidsfiskerne på kysten, men bedre informasjon før sesongen starter, vil bidra til at langt flere fritidsfiskere følge reglene. Det ville kanskje også gjøre direktoratet mindre deprimert.