Arbeiderpartiet mener regjeringen kjører solo i havbrukspolitikken, og er kritisk til at fiskeri- og sjømatministeren ikke vil ta den nye havbruksstrategien via Stortinget. Det er behov for politisk forankring rundt rammene for fremtidens havbrukspolitikk, mener det største opposisjonspartiet. Ap har helt rett, ikke minst siden det er stortingsvalg til høsten. For å overleve et mulig politisk skifte, må planen ha et bredest mulig flertall bak seg.

Regjeringen har i flere omganger de siste årene gjennomført sjømatpolitikk uten at det har vært gjennom Stortinget. Det skjedde også med de nye tiltakene mot fiskerikriminalitet, noe som etter vår mening hadde en fornuftig forklaring. I den saken fulgte regjeringen opp ressursutvalgets forslag.

Det er annerledes med havbruksstrategien, siden den vil ha et mer politisk innhold og samtidig sette rammene for videre vekst for bransjen.

Statsråden har i forbindelse med den nye strategien hatt en omfattende runde med aktørene i næringen. Innspill fra industrien er tydelige, og danner også grunnlaget for de vurderingene regjeringen kommer med.

Målet om vekst står ved lag, men hvordan oppnå dette rundt en næring det faktisk er mye strid rundt? Et slikt bakteppe gjør Stortinget viktig, men vi forstår ikke denne aversjonen mot å ta en så viktig sak til politisk behandling der den hører hjemme.

Når rammene for Norges viktigste næring legges, er det nødvendig med både forankring og politisk legitimitet. Ikke minst er dette avgjørende siden stortingsvalget bare er noen måneder unna. Denne strategifremleggelsen kan nemlig fort bli det siste Odd Emil Ingebrigtsen (H) gjør som fiskeriministeren, og skal en slik plan ha litt lenger levetid enn tre måneder, må Stortinget involveres.

Arbeiderpartiet har allerede varslet en Kvotemelding 2.0 på grunn av at den første kvotemeldingen ble trumfet gjennom Stortinget uten et bredt grunnlag bak seg. Det samme kan skje nå, selv om ikke den nye havbruks-strategien er like omfattende og politisk viktig. Uansett er Stortinget nøkkelen.

Bransjen fortjener at meldingen er politisk forankret også blant dem som kanskje kommer til makten fra høsten av. Å droppe videre dialog med de folkevalgte er arrogant, og tjener hverken næringen eller Ingebrigtsen selv. Det er til slutt næringen som taper på denne ukloke håndteringen.