Fiskeriminister Odd-Emil Ingebrigtsen (H) og justisminister Monica Mæland (H) innfører en ny form for tips-ordning, slik at det blir enklere å angi lovbryterne i fiskerinæringen til politiet. Nye og strengere tiltak mot fiskerikriminalitet er helt på sin plass, og forhåpentligvis