For kort tid siden ble det kjent at den pelagiske flåten i Nordsjøen har malt opp tonnevis av hyse, som bifangst i tobisfisket. Fisken har vært undermåls, og den har dermed gått til mel og olje. Fiskerne får kritikk fra Kystvakten for ikke å