Den nye skattleggingen av gamle havbrukskonsesjoner er i ferd med å sparke ben under oppdrettsnæringens lokale eierskap. Det er derfor på tide myndighetene ser på konsekvensene på nytt, slik Sp-ordføreren i Salangen i Troms gir uttrykk for. Vi tviler nemlig på om landets politikere egentlig ønsker en skattepolitikk som fører til mer utenlandsk eierskap av oppdrettsselskapene på kysten. Det ville i så fall være svært korttenkt.

I dag er det kostpris på havbrukstillatelsene som i all hovedsak er grunnlaget for formuesbeskatningen av konsesjonene.