Sterke krefter i Arbeiderpartiet i Nord-Norge vil flytte Fiskeridirektoratet til Tromsø. Bakgrunnen er ønsket om å styrke de havrelaterte forskningsinstitusjonene i nord. Vi forstår at tromsøregionen ønsker flere statlige arbeidsplasser, men mener de heller bør se mot Oslo. Å starte en regionkamp mellom vest