Nok en gang satses det på oppdrett av torsk, og nå varsler selskapet Norcod at de skal slakte torsk allerede i 2021. Går alt etter planen, er 6500 tonn oppdrettstorsk klar for markedet neste vår, mens volumet øker til