Satsingen på torskeoppdrett har skutt fart, og det går knapt en uke uten at det kommer nyheter knyttet til å nye prosjekter som kan gi økt aktivitet på kysten og mer fisk ut i markedet. Samtidig øker antall konflikter knyttet til areal- og miljøkonsekvensene. Vi tror vi imidlertid torskeoppdrett kan få positiv betydning for både fiskerne og ikke minst industrien på land.

Det er snart 20 år siden den forrige satsingen på torskeoppdrett havarerte.