Satsingen på torskeoppdrett har skutt fart, og det går knapt en uke uten at det kommer nyheter knyttet til å nye prosjekter som kan gi økt aktivitet på kysten og mer fisk ut i markedet. Samtidig øker antall konflikter knyttet til areal- og miljøkonsekvensene. Vi tror vi imidlertid torskeoppdrett kan få positiv betydning for både fiskerne og ikke minst industrien på land.

Det er snart 20 år siden den forrige satsingen på torskeoppdrett havarerte. Da hadde aktørene brukt milliarder av kroner på prosjekter som grunnstøtte på grunn av utfordrende kvalitet med de første generasjonene oppdrettstorsk, samt en villfisk-bestand som var rekordhøy og som dermed førte til fallende priser.