Nå ringes julen inn, og vi kan se tilbake på et år preget av pandemi og krise. Norske arbeidstagere har i det store og det hele kommet helskinnet gjennom problemåret, og kanskje er ansatte i sjømatnæringen de som har klart