Redaktør Thorvald Tande jr. har opprørt kystfiskerne med å hevde at de ikke er blitt «ranet» for kvoter i fiskeriene. Tande har rett i at ingenting er ranet ennå, men ser glatt bort fra at dette bildet fort kan endres. I