Regjeringen vil ikke stenge norske havner for russiske fiskebåter, men argumentet holder ikke vann. Norges vurderinger burde ført til en helt annen konklusjon. For oss er det uforståelig at russiske fiskebåter fremdeles skal få lande fisk i Norge.

Russerne har tradisjonelt landet rundt 100.000 tonn hvitfisk i Norge. Av dette går cirka ti prosent til norsk industri. Resten går via fryselager ut i verden. Det vil si at både norske fryselagre og internasjonale spedisjonsfirma tjener godt på russertorsken. I tillegg gir Norge nå de store russiske fiskerioligarkene en håndsrekning.

Før påske ble russerne utestengt fra EUs havner, men torsken er ikke på sanksjonslisten. Dermed kan eksporten av hvitfisk fra Russland trolig fortsette, direkte eller via Kina. Det er med dette bakteppet den norske regjeringen nå har konkludert.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) argumenterer blant annet med at Norge ikke kan stenge russerne ute fra havnene fordi de da ikke lenger vil fiske torsken i norsk sone, men derimot i egen sone. Den største fisken står i norsk sone, og Skjæran frykter at det vil føre til at det da tas ut dobbelt så mange torskeindivid som i norsk sone.

Statsråden tror også at russerfisken vil bli transportert til Russland, i stedet for via Norge, og ut. Dette er klimabelastende, mener han. Dette er et underlig argument når vi vet at mesteparten av russertorsken uansett blitt transport kloden rundt. Skjærans miljøargumentet er derfor helt uforståelig.

For det første er det ingen sammenheng mellom havnenekt og hvor fisken tas. Selv om russerne ikke får lande fisken i Norge, så nektes de hverken adgang til Norsk økonomisk sone eller Svalbardsonen. De kan dermed fortsatt fiske den største torsken. Det tror vi de vil gjøre siden det både er mest effektivt og mest lønnsomt.

Vi er derfor helt enig med Venstre-leder Guri Melby i kritikken av regjeringen, og forstår ikke denne redselen for konsekvensene av en havnenekt. Russerne har stengt all norsk fisk ute siden 2014. Hvorfor kan ikke Norge svare med samme mynt? Nå har regjeringen dessverre vedtatt sanksjoner som knapt vil merkes. Det er trist for Ukraina og for Norges omdømme internasjonalt. Regjeringen burde vært langt tydeligere overfor russerne.