Fiskeribladet har dekket en rekke saker i høst om ulovlig fiske og omsetning av kongekrabbe. En omfattende straffesak fra Finnmark har vist seg å ha forgreninger over store deler av landet.

En av to hovedmenn i saken, fiskeren fra Båtsfjord, har ifølge dommen vært en del av en organisert kriminell gruppe. Han erkjente delvis straffskyld for 52 av 54 tiltalepunkter og ble i august i år dømt til tre års fengsel og 1,5 millioner kroner i inndragning. Myndighetene vil ha strengere straff og har anket dommen.

Høye straffeutmålinger har forundret enkelte. De er blitt sammenlignet med hvitsnippkriminalitet, som gjerne «belønnes» med en solid fallskjerm. De kan ha et poeng. Likevel er det viktig å slå hardt ned på denne type ressurskriminalitet. Det er også myndighetens hensikt. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) har tidligere uttalt at regjeringen vil styrke arbeidet mot fiskerikriminalitet, og vil etablere en seksjon som skal jobbe med forebygging.

Politiet i Finnmark har siden høsten 2019, i samarbeid med Økokrim og seks andre politidistrikter, etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe. Straffesaken fra Indre og Østre Finnmark tingrett i Vadsø er hoveddelen av et omfattende kongekrabbekrim-nettverk der i alt 54 personer er etterforsket, 19 tiltalt og 14 dømt så langt.

Det er ikke bare fisker og bakmenn som nå blir tatt, men hele kjeden, transportører, mellommenn og kjøperne av den ulovlig fangede krabben. Det er bra.

Det er også bra at myndighetene vil rydde opp i denne type ressurskriminalitet og svart salg. De strenge straffene kan tjene til å statuere et eksempel og være til skrekk og advarsel for de som allerede har beveget seg inn i de baner, eller leker med tanken. Men det aner oss at det fortsatt er en jobb å gjøre. Fiskeridirektoratet må trappe opp kontroll, fiskeridepartementet må gjøre hva de har sagt de skal gjøre: Styrke arbeidet mot fiskekriminalitet.

Rykter om at det også foregår juks og ulovligheter på fiskemottak, har versert i mange år. Det skal foregå når fangsten meldes inn før videre kjøpe og salg. Stemmer ryktene, kan dette være neste gruppe politi og Økokrim peker seg ut til å gå nærmere etter i sømmene. Det er nok noe alle som driver lovlig vil se på som en kjærkommen satsing.

Det er synd at noen få ødelegger for en stor og viktig næring for landet, men at det finnes folk som er villig til å ta sjanser der det kan dreie seg om å håve inn store pengebeløp, er ikke noe nytt. Desto viktigere å sette en stopper for at slike nettverk får fortsette.