Rett før påske vedtok EU å stenge alle havner for russiske båter, noe som vil få store konsekvenser for den russiske fiskeflåten. I dag lander de om lag 200.000 tonn fisk i Europa. Det blir det nå satt en stopper for. Norge har ennå ikke bestemt seg for om de vil følge EU, men i realiteten har vi ikke noe valg. Stenger ikke Norge havnene for russerne, vil Norge bli russerens nødhavn – og all russerfisken kan komme til å gå via Norge og ut i verden. Det vil sette Norge i en uholdbar situasjon.

Den femte sanksjonspakken fra EU, som kom før helgen, inkluderte også et importforbud mot russisk sjømat. Sanksjonene inkluderer også sanksjonering av russiske og hviterussiske transportørselskap.

Norge vil i løpet av kort tid avgjøre om de følger EU, men i realiteten er det ingen vei tilbake. Norge vil bli tvunget til å følge EU, selv om det kan komme til å gå ut over torskesamarbeidet i nord.

I dag lander russiske skip cirka 300.000 tonn fisk i Europa. En tredjedel i Norge, resten i EU. Dersom ikke Norge følger opp EUs havnenekt, kan vi risikerer at alle de 300.000 tonnene vil bli landet i Norge. Dette vil sette statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en uholdbar situasjon internasjonalt.

Å stenge norske havner bør ikke automatisk føre til brudd i det norsk-russiske samarbeidet i nord. Havneadgang har ikke noe med forvaltningssamarbeidet eller russisk fiske i NØS (norsk økonomisk sone) eller Svalbardsonen å gjøre. Så lenge vi ikke nekter russerne adgang til NØS, så bryter vi heller ikke torskesamarbeidet.

Dersom russerne derimot svarer på en havnenekt med å kutte forvaltningssamarbeidet med Norge, vil trolig også NØS bli stengt for russiske trålere siden det ikke er inngått noen avtale om russiske fiske og gjensidig soneadgang for 2023.

Da blir det i så fall fullt brudd i det 50 år gamle samarbeidet i Barentshavet. Vi er imidlertid skeptisk til om russerne ønsker å kutte dette samarbeidet, siden det per dags dato er eneste åpne kanal mellom Russland og Vesten.

Når regjeringen møtes over påske for å diskutere saken, har de altså intet valg. Norge må stenge havnene, alternativt kan vi fremstå som russernes redningshavn. Det kan ikke være et alternativ for Støre.