Den norske regjeringen vil sette søkelys på marint vern, og skal gjennom internasjonalt samarbeid redde havet. Blant annet blir det nå laget en lov som åpner for å etablere marine verneområder også i norsk økonomisk sone. Disse områdene utgjør 88 prosent av havområdene Norge holder orden på.

En flott tanke, men kanskje bør Norge først og fremst ordne opp i dagens miljøutfordringer. Å fylle norske fjorder med gruveslam, kan nemlig ikke være forenlig med disse visjonære tankene.

Mandag denne uken startet FN sin havkonferanse i Portugal. Konferansen har som mål å få frem nødvendige vitenskapsbaserte innovative løsninger som kan føre til enda bedre forvaltning av verdens havområder.

Statsminister Jonas Gahr Støre leder Havpanelet, der hovedmålet er å løse mange av utfordringene når det gjeld klima, mattrygghet og jobbetableringer. Vern av havområder er et sentralt element i disse planene.

Nylig vernet regjeringen deler av Lopphavet, og nå lanserer regjeringen altså en ny lov som gjør det mulig å vern mer av våre havområder innenfor 200 nautiske mil. Klima- og miljøvernministeren påpeker overfor TV 2 at det vil sikre fiskerienes rammevilkår.

Det er vitenskapelig dokumentert at vern av marine område bevarer biologisk mangfold, beskytter vernede arter, styrker motstandskraften i økosystemet, og kan bidra til mer bærekraft i fiskeri. I altfor liten grad blir denne kunnskapen fulgt opp med tydelige politiske prioriteringer.

Visjonene til regjeringen er gode, men i praksis så ser vi at det er svært langt fra ord til handling. De siste årene har det vært en omfattende miljøkamp knyttet til utslipp av gruveslam i norske fjorder. I to laksefjorder i Vestland og Finnmark har myndighetene mot havforskernes anbefalinger godkjent utslippene.

Myndighetene har aldri hørt på klimaargumentene i disse sakene, og dermed blir vernesnakket til Støre & CO ganske hult og lite troverdig. Hadde regjeringen tatt havmiljøet på alvor, hadde Norge aldri gjennomført en klimapolitikk som inkluderte forurensning av våre fjordsystem. Så enkelt, og så vanskelig.