Det haster med å bedre havenes tilstand. Vi kan ikke leve av hav som ikke er rene. Dette uttalte statsminister Erna Solberg i Bergen for to år siden. Hun leder det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, og var til stedet da havforskere fra hele verden kom for å gi innspill og kunnskap til panelet.

Etter tre års arbeid i havpanelet, kunne Solberg og 13 andre regjeringssjefer nylig legge fram en global handlingsplan for havet. Da rapporten ble lagt fram, ble statsministeren sitert av NRK på følgende:

– Vi må ha hjelp av både FN, Verdensbanken og andre i arbeidet med å få flere land til å forplikte seg. Det vi gjør nær kysten er det viktigste, for det er der vi har mest økonomisk aktivitet.

Her er det noe som ikke stemmer. For hvordan kan hun samtidig tillate at det planlegges forurensning av norske fjorder i mange tiår framover? I fiskerike, rene Førdefjorden har et gruveselskap fått tillatelse til å deponere store mengder finpartikulært gruveavfall. Alt liv i deponiområdet vil dø ut, og hvordan det vil påvirke livet lenger ute i fjorden, vet vi ikke rekkevidden av. Havforskningsinstituttet har pekt på faglige mangler ved kunnskapsgrunnlaget som er lagt ved driftstillatelsen. Deres konklusjon er klar. Deponering av gruveavgang i Førdefjorden representerer ikke en bærekraftig bruk av fjorden.

Mellom 1972 og 1978 var det også gruvedrift med deponi i Repparfjorden i Finnmark og et gruveselskap har fått tillatelse til å gjenoppta sjødeponiet. Det kan fremdeles spores kjemisk i sedimentene i indre del av Repparfjorden fra det forrige deponiet. Forskerne sier det ikke er umulig at bunnfauna og liv vil komme tilbake etter endt deponering, men hvor lang tid det vil ta varierer. Det avhenger av hvilke kjemikalier som er brukt, samt sammensetningen av mineraler i fjellet som blir malt ned. Dette vil variere fra fjord til fjord og fra gruve til gruve.

I Jøssingfjorden er det mer enn 30 år siden deponeringen av slam opphørte, men det er ennå lenge igjen før bunnfaunaen er tilbake til hva den var før deponeringen begynte.

Norge er et av verstinglandene i arbeidet med å bedre havenes tilstand når vi tillater gruvedeponi. Paradoksalt blir Norge da selv et av de landene Solberg mener må ha hjelp til å forplikte seg. For, som hun er sitert på, det vi gjør nær kysten, er det viktigste.

Paradoksalt blir Norge da selv et av de landene Solberg mener må ha hjelp til å forplikte seg

Det hjelper ikke å smykke seg med fine rapporter, hvis ordene ikke settes ut i praksis. Her har Norge råd til å gå foran med et godt eksempel