Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth lover en kvotemelding 2.0 hvis partiet kommer i regjeringsposisjon etter valget i høst. Hva en slik kvotemelding skal inneholde sier hun imidlertid mindre om. I et leserinnlegg peker Myrseth på det hun mener