Sjømatnæringen må våkne nå som regjeringen for alvor starter arbeidet med å legge til rette for mineralutvinning på havbunnen. De negative sidene ved disse prosjektene er ikke bare miljømessige, men for fiskerinæringen kan et dårlig gruverykte være ødeleggende for omdømmet. Det kan igjen