Klimakrisen blåste bort i slutten av valgkampen, men saken vil likevel bli en av de store politiske sakene fremover. Dette får stor innvirkning på sjømatnæringen, ikke minst hvordan fisken transporteres ut i verden. Miljøproblemene med flytransport av fisk har næringen