I disse dager vil regjeringen offentliggjøre når Norge skal tilbake til normalen, ifølge Dagens Næringsliv. Etter 1,5 år i koronakrise er både næringslivet og folk flest klare for en mer ordinær hverdag, og vi tror gjenåpningen av både Norge og verden utenfor