Oppdrett til havs kan fort skape nye arealstrider norske myndigheter må gripe fatt. Det er derfor svært viktig at de ulike partene i fiskeri- og havbruksnæringen samsnakker slik at bransjen unngår nye uheldige konflikter seg i mellom. Samtidig er det viktig for bransjen i sin helhet at de er omforent i bruken av havet, spesielt siden havvind- og oljeinteressene fremover vil presse på for å få tilgang til mer havareal.

For noen uker siden ble det kjent at Salmar vil sjøsette sin nye store havmerd i Frøyhavet vest av Trøndelag. Den skal produsere 19.000 tonn fisk, og har en pris på 2,3 milliarder kroner. Oppdrettsselskapet har planene klare for å utvide satsingen. Alt tyder derfor på mer oppdrettsaktivitet på havet.

Planene har fått både fiskebåtrederenes organisasjon Fiskebåt og Norges Fiskarlag til å protestere, fordi de mener det nye anlegget er foreslått plassert for tett opp til eller i yngelområdet for uer og gyteområdene for en rekke fiskearter. Derfor ber fiskerne Salmar om å flytte anlegget.

Oppdrettsgiganten på Frøya er ikke mye meddelsom i sin kommentar til saken, men understreker at selskapet vil bidra til mer informasjon og oppklaring av eventuelle misforståelser. Vi hadde håpet Salmar-ledelsen hadde vært langt mer offensiv for at de to partene kunne samles om en videre prosess.

I fjor sommer så vi den samme gryende konflikten da Nordlaks skulle plassere sin havmerd i Vesterålen, men gjennom dialog og samtaler stoppet konflikten før den akselererte. Det bør bli løsningen i denne aktuelle saken med Salmar også.

Arealkonfliktene på havet vil nemlig bare tilspisse seg i tiden som kommer. Vi ser at myndighetene åpner opp for flere vindprosjekter. Dessuten kan nye mineralprosjekter skape uenigheter. I det perspektivet er ikke sjømatnæringen større enn at de ulike partene bør prøve å samle seg om en felles strategi.

Dersom havmerden kommer i konflikt med viktige yngel- og gyteområder, bør Salmars anlegg flyttes. Vi har ikke råd til at viktige fiskeområder går tapt, når vi tross alt har så mye annet areal å ta av. Neste gang slike planer skal lanseres, håper vi de store lakseselskapene går i dialog med fiskeriinteressene på et langt tidligere tidspunkt, slik at vi unngår slike arealkonflikter som nå er under oppseiling.

Selv om ledende politikere som Jonas Gahr Støre (H) og Kjell Børge Freiberg (Frp) har uttalt at fisken må få fortrinn i fremtidige arealkonflikter, så blir det lett å skyve sjømatinteressene av banen dersom de ikke står samlet. Oppdretterne og fiskerne vil fremover ha gjensidig nytte av hverandre. Derfor bør de klare å samles om plasseringen av Salmar-merden.