Regjeringen vil styrke arbeidet mot fiskerikriminalitet, og vil etablere en seksjon som skal jobbe med forebygging av fiskerikriminalitet. I praksis vil det si at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) bemanner opp byråkratiet i jakten på lovbryterne. Spørsmålet er om ikke statsråden heller burde brukt pengene på å styrke kunnskapen om fiskekrim i etterforskningsleddet.

Nyheten om satsingen i departementet var trolig det siste Ingebrigtsen gjorde før han om en ukes tid er ferdig som minister. Når Ingebrigtsen nok en gang foreslår å styrke byråkratiet med ny seksjon i departementet, er det dessverre bare ett av mange grep denne regjeringen har gjort for å øke offentlig forvaltning.