Regjeringen vil styrke arbeidet mot fiskerikriminalitet, og vil etablere en seksjon som skal jobbe med forebygging av fiskerikriminalitet. I praksis vil det si at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) bemanner opp byråkratiet i jakten på lovbryterne. Spørsmålet er om