Fredag kommer ny Nasjonal transportplan (NTP 2022-33), og ambisjonene fra regjeringen er store. Allerede er flere nyheter for kysten lekket, og det kanskje mest gledelige er at den mye omtalte Stad skipstunnel nå ser ut til å bli realisert. Men det er minst like viktig for sjømatnæringen at sentrale kystveier, samt overføring av gods fra vei til sjø, blir prioritert.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har lenge varslet at den nye NTP-en ikke vil inneholde like mange milliardprosjekter som tidligere.