Fredag kommer ny Nasjonal transportplan (NTP 2022-33), og ambisjonene fra regjeringen er store. Allerede er flere nyheter for kysten lekket, og det kanskje mest gledelige er at den mye omtalte Stad skipstunnel nå ser ut til å bli realisert. Men det