Den siste ukens avsløring om vekstjuks på kaia, er nok et eksempel på kriminaliteten som skjer i fiskerinæringen. Regjeringen har brukt åtte år mest på å snakke om problemene, og nå må vi vente minimum ett helt år før virkelige grep tas. Konsekvensen kan bli nok en vintersesong med ulovligheter og juks.

Fiskeribladet fortalte nylig hvordan det jukses når sjarkfiskerne kommer til kaia. Fiskerne opplever at mengde fisk blir skrevet ned med 20 prosent, uten at de kan foreta seg noe. Fiskeren i den aktuelle saken hadde fisket 1600 kilo, men mottaket registrert bare inn 1300 kilo. Fiskeren kunne knapt protestere, og dersom han hadde gjort det ville han blitt svartelistet av kjøperen.

Omregnet med en kilopris på 20 kroner kiloen betyr en 20 prosent reduksjon av en fangst på 1600 kilo hele 6000 kroner i tapte inntekter. Skalerer du dette opp blir det fort store beløp i svart omsetning.

Dersom mange fiskemottak opererer på denne måten, kan det bety at tusenvis av tonn forsvinner i det store intet. I verste fall er det snakk om 25-35.000 tonn bare nå utover vinteren i skreisesongen. Det harmonerer godt med påstandene fra industrileder Steinar Eliassen i Norfra. Han mente at så mye som 24 prosent av kvoten forsvant.

Enkelte i industrien kan se på dette som raske og lettvinte penger, men vi vil understreke at slik juks er minst like ødeleggende for markedet som for bestanden som overfiskes. Det kan rett og slett ødelegge omsetningen som allerede sliter på grunn av korona. Det er rart at ikke lovbryterne også forstår dette.

En bedre innmeldingsordning kunne eksempelvis hindret dette. Dersom fiskerne hadde meldt inn mengden fangst før de kom til kai, ville det vært langt vanskeligere for mottakene å oppgi feil mengde fisk. Slik sett kunne fremtidens digitale kontroll fungert preventivt. Men dessverre er det fremdeles langt frem før den ordningen er realisert.

Med årets kvoteøkning på 20 prosent kombinert med et Europa i krisen, frykter vi årets sesong vil bli preget av omfattende ulovligheter og en rekke omskrivninger av mengde, sort og kvalitet. Konsekvensene kan bli dramatisk.

Jukse-episoden burde vise for alle og enhver at tiden er overmoden for å ta tøffere grep. De siste fiskeristatsrådene har imidlertid kun snakket mot fiskekriminalitet, men gjort lite for å stoppe det. Det var derfor på høy tid at dagens statsråd tok grep, men dessverre kan det ta enda tre-fire år før man er helt i mål med arbeidet. Det er svakt av en regjering som har sittet så lenge med makten.