8. juni var verdens havdag og regjeringen presenterte havrapporten «Blått hav, grønn fremtid». Erna Solberg, oppnevnt til havets høye beskytter i forbindelse med FNs havforskningstiår, viste til Norges lange tradisjon for kunnskapsbasert havforvaltning og uttrykte at