8. juni var verdens havdag og regjeringen presenterte havrapporten «Blått hav, grønn fremtid». Erna Solberg, oppnevnt til havets høye beskytter i forbindelse med FNs havforskningstiår, viste til Norges lange tradisjon for kunnskapsbasert havforvaltning og uttrykte at dette er en tradisjon vi må opprettholde.

Dessverre er det et stort sprik mellom dette ønsket og regjeringens iver etter å åpne for ny næringsvirksomhet til havs og på havbunnen. Forskere etterlyser mer kunnskap om miljøkonsekvensene av disse nye næringsvirksomhetene.