Miljømerkeordningen Marine Stewardship Council (MSC) har nok en gang tatt fra norske fiskerier et miljømerke som følge av manglende internasjonale avtaler. Reaksjonen fra MSC kan være ris til egen bak. Denne gangen er det sild og kolmule sin