Et klart politisk flertall på Stortinget ønsker å utrede et forslag der fiskeindustrien kan få leie laksekonsesjoner i en periode. Målet er at det skal sikre tilgang på fisk, slik at industrien kan holde hjulene i gang året rundt. Den