Ingen av de store makrellnasjonene klarer å ta kvotene i år, noe som bør få betydning for de politiske vurderingene som skal gjøres når fremtidig fordeling skal diskuteres. Nasjonene bør viser mer edruelighet, og kanskje er det også et tegn