Fiskeribyråkratene strammer inn på hvem som kan få selge fisk ved kai, og de nye kravene hindrer kreative ungdommer som Henrik Myklebust (14) i å satse en fremtid på fiskeri. Dersom det er noe sunn fornuft igjen i Fiskeridepartementet, bør statsråden snu og gi 14-åringen dispensasjon. Dette er «Hull i hode»-regler på sitt aller verste.

Fiskeribladet fortalte rett før jul historien om 14-åringen Henrik som har drevet som hobbyfisker, med mål om å bli fisker på heltid. Fordi veien til mottak er for lang, har han vært avhengig av kaisalgsdispensasjon for å få solgt sin egen fangst. Og slik har han tjent opp penger for en fremtid på havet. I fjor høst varslet imidlertid Fiskeridirektoratet at det fra 1. januar 2022 ville komme nye krav for fritidsfiskere som skal drive med kaisalg.

For å få registrert seg i kjøperregisteret og få en slik tillatelse, må fritidsfiskere også være registrert i Foretaksregisteret og Enkeltmannsregisteret. Problemet er at Henrik og hans jevnaldrende ikke er gamle nok. De må være 18 år, og unge mellom 15–18 må ha tillatelse fra foreldre og statsforvalter. Byråkratene vil imidlertid ikke gi de under 15 år samme muligheten. I stedet for å åpne opp for et unntak fra kravet om enkeltmannsforetak, stenges de under 15 år ute fra å drive kaisalg på lovlig vis.

Henrik og faren Arve Myklebust reagerte på vedtaket. 14-åringen sendte brev til statsråd Bjørnar Skjæran (Ap) for at han skulle gripe inn i saken og sørge for at sunn fornuft fortsatt gjelder. Selv om dette rammer veldig få, er det altså ingen politisk vilje til å sikre et godt rekrutteringstiltak ved at både 13- og 14-åringer får selge egen fisk ved kai.

Vi må spørre om statsråden i det hele tatt har satt seg inn i saken, eller om han har overlatt saken til de samme firkantede byråkratene som har laget kravene.

Vi forventer at fiskeriminister Bjørnar Skjæran setter seg skikkelig inn i 14-åringens problem, og løser saken slik den burde vært håndtert.

Det er lange tradisjoner i Norge for at barn og unge både skjærer torsketunger, egner line og ror fiske fra småbåt. Dette er en viktig del av kystkulturen vår og for rekrutteringa til næringa.

Av og til er det faktisk veldig klokt å bruke sunn fornuft. Denne saken er av slik karakter. Dessuten har Skjæran gått til valg på en politikk for folk flest. Og ikke minst har de love å jobbe for rekruttering til fiskerinæringa. Dette er stikk motsatt.