Ferske tall fra Norges sjømatråd viser at forbruket av fisk har stabilisert seg, og at pilene nå peker oppover igjen. 14 måneder med korona har endret nordmenns handlevaner. Vi spiser mer sjømat hjemme enn før korona. Når livet åpner opp, igjen tyder alt på et totaloppsving i sjømatforbruket. Dessverre er dette mer på tross enn på grunn av jobben Sjømatrådet har gjort.

De siste årene har forbruket av fisk stupt, og det har kanskje vært spesielt de yngre forbrukerne som har valgt bort sjømaten.