Fiskerne i Nordland frykter 2021 vil bli knalltøft, og etterspør en krisepakke dersom de negative konsekvensene av pandemien skulle slå til samtidig i vinter. At fiskerne først nå våkner fra koronadvalen viser at de ikke kan ha tatt inn over seg